ÚVOD ZKUŠENOSTI SLUŽBY CENY KONTAKT

Ing. Petr Mencl

s místem podnikání Praha 9, Litoměřická 44
190 00 Praha 9-Střížkov

mobil: +420x602x308x768
e-mail: likvidace.mencl@seznam.cz

 
Ceny

U likvidací je úprava odměny likvidátora rozdělena do dvou kategorií.

Do první kategorie patří nejběžnější určení odměny, kterým je smluvní sjednání odměny mezi likvidátorem a příslušným orgánem subjektu, jenž rozhoduje o likvidaci právnické osoby. Tento orgán má tedy oprávnění likvidátora jmenovat a smluvně mu přiznat vzájemně dohodnutou odměnu. Odměna je zpravidla likvidátorovi vyplácena měsíčně či jednorázově (u tohoto způsobu je běžná záloha ve výši 50% celkové částky).

Od 1.1.2008 po novele zák. č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění likvidátor pobírá mzdu dle § 6 tohoto zákona, z čehož vyplývá, že z hlediska zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění má postavení zaměstnance, tedy pobírá mzdu a je za něj odváděno zdravotní pojištění. Ostatní nabízené činnosti jsou poskytovány na základě živnostenských listů, tj. příslušných podnikatelských oprávnění.

Do druhé kategorie se řadí likvidace, u kterých je likvidátor jmenován soudně. V těchto případech se postupuje dle:


VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti 479/2000 Sb.

ze dne 12. prosince 2000

o odměně výdajů likvidátora

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 71 odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.:

Odměna likvidátora činí :

  • do 100 000 Kč základu 15%
  • z přebývající částky až do 500 000 Kč základu 10%
  • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu 7%
  • a z další přebývající částky 5%, nejméně 1 000 Kč

U obou kategorií má likvidátor nárok i na náhradu nutně vynaložených nákladů.

U ostatních služeb bude záležet na náročnosti úkolu. Odměna za úkon bývá stanovena před jeho provedením, po vzájemné dohodě s klientem.poslední aktualizace: 19. červen 2008

WebZdarma.cz